کفشور برنجی (برنزی)

  • 0
کفشور-خطی-برنجی

کفشور برنجی (برنزی)

کفشور برنجی طلایی ابعاد 10*30 سانتیمتر خروجی 2 اینچ یا 5 سانتیمتر سوپاپ دار مشکب

کفشور-خطی-برنجی

کفشور-خطی-برنجی


Leave a Reply