کفشور خطی

  • -
کفشور-خطی

  • -
کفشور-سرامیک-خور-ایتالیایی

  • -
ٰکفشور-سرامیک-خور-ایتالیا

  • -
کفشور-خطی-سرامیک-خور

  • -
کفشور-سرامیک-خور

  • -
کفشور-سرامیک-خور

  • -

کفشور سرامیک خور 20*20

کفشور سرامیک خور 20*20

کفشور سرامیک خور ابعاد: 20*20 سانتیمتر خروجی 3 اینچ مناسب فضاهای صنعتی و آشپزخانه ای که شستشوی بالا نیاز است.


  • -
کفشور خطی سرامیکخور 30 سانتیمتری سوپاپ دار