فهرست بستن

کفشور استیل بزرگ

کفشور-استیل-بزرگ

کفشور دارای استاندارد جهانی, تولید شده شرکت تایوانی مناسب برای فضاهای داخلی ساختمانی که خروجی indoor نیاز است.

مشخصات:

کفشور استیل بزرگ ابعاد 15*15 خروجی 2 اینچ یا 5 سانتیمتر سوپاپ دار

کفشور-استیل-بزرگ
کفشور-استیل-بزرگ
کفشور-استیل-بزرگ
کفشور-استیل-بزرگ
کفشور-استیل-بزرگ
کفشور-استیل-بزرگ
کفشور-استیل-بزرگ
کفشور-استیل-بزرگ