کفشور سرامیک خور ایتالیایی

  • 0
کفشور-سرامیک-خور-ایتالیایی

کفشور سرامیک خور ایتالیایی

کفشور تمام استیل سرامیک خور ابعاد 13*13 سانتیمتر خروجی 4 اینچ یا 10 سانتیمتر ایتالیایی

کفشور-سرامیک-خور-ایتالیایی

کفشور-سرامیک-خور-ایتالیایی

کفشور-سرامیک-خور-ایتالیایی

کفشور-سرامیک-خور-ایتالیایی


Leave a Reply