کفشور خطی

  • 0
کفشور-خطی

کفشور خطی

فشور تمام استیل سرامیک خور خطی ابعاد 8*33 با خروجی 2 اینچ یا 5 سانتیمتر ایرانی سیفون دار

کفشور-خطی

کفشور-خطی


Leave a Reply