کفشور برنجی طلایی

  • -
کفشور-طلایی-برنجی

کفشور برنجی طلایی

کفشور برنجی طلایی مشبک ابعاد 10*10 خروجی 2 اینچ یا 5 سانتیمتر خروجی سوپاپ دار

کفشور-طلایی-برنجی

کفشور-طلایی-برنجی