فهرست بستن

کفشور برنجی|کفشور طلایی|کفشور برنزی

کف شور برنجی برنزی طلایی طرح کلاسیک

کف شور برنجی (برنزی) طلایی طرح کلاسیک جاستایم 10*10 خروجی 2 اینچ سوپاپ دار

کاملا تست شده با مواد شوینده و بدون تغییر رنگ — دارای ضمانت

مناسب فضاهای داخلی که سنگ و سرامیک طلایی استفاده کرده اند.

کف شور برنجی برنزی طلایی طرح کلاسیک
کف شور برنجی برنزی طلایی طرح کلاسیک
کف شور برنجی برنزی طلایی طرح کلاسیک
کف شور برنجی برنزی طلایی طرح کلاسیک
کف شور برنجی برنزی طلایی طرح کلاسیک
کف شور برنجی برنزی طلایی طرح کلاسیک
کف شور برنجی برنزی طلایی طرح کلاسیک
کف شور برنجی برنزی طلایی طرح کلاسیک
کف شور برنجی برنزی طلایی طرح کلاسیک
کف شور برنجی برنزی طلایی طرح کلاسیک