فهرست بستن

کفشور چدنی پارکینگی|کفشور صنعتی

کفشور چدنی

کفشور چدنی پارکینگی با تحمل بار بالا مناسب برای فضاهای پارکینگ عمومی, صنعتی موتور خانه ها…

در ابعاد :

  • 15*15 خروجی 3 اینچ یا 70 میلیمتر

  • 20*20 خروجی 4 اینچ یا 100 میلیمتر

 کفشور-چدنی با رنگ اپوکسی

کفشور-چدنی
کفشور-چدنی
کفشور چدنی
کفشور چدنی
کفشور چدنی
کفشور چدنی
کفشور چدنی
کفشور چدنی

کفشور-چدنی