فهرست بستن

کفشور استیل|کفشور خطی زیر دوشی

کفشور-خطی

کفشور خطی زیر دوشی (shower drain) ابعاد 20*10 سانتیمتری سوپاپ دار خروجی 2 اینچ

کفشور خطی زیر دوشی سوپاپ دار
کفشور خطی زیر دوشی سوپاپ دار