فهرست بستن

کفشور برنجی|کفشور طلایی

کفشور برنجی سیتکو مستطیل

کفشور برنجی طلایی سوپاپ دار مستطیل 10*15 خروجی 2 اینچ سوپاپ دار

دارای ضمانت رنگ ثابت کفشور — تست شده با مواد شوینده و آب

خروجی آب بسیار مطلوب (قابل استفاده در فضاهای داخلی)

کفشور برنجی سیتکو مستطیل
کفشور برنجی سیتکو مستطیل