فهرست بستن

کفشور برنجی|کفشور برنزی|کفشور طلایی

کفشور تمام برنجی (برنزی) طلایی سیتکو 10*10 خروجی 2 اینچ سوپاپ دار

رنگ این محصول طلایی مات می باشد که در برابر مواد شوینده تغییر نمی کند.

آزمایش شده در تماس با مواد شوینده (اسید های بازار)

کفشور برنجی برنزی سیتکو
کفشور برنجی برنزی سیتکو
کفشور برنجی برنزی سیتکو
کفشور برنجی برنزی سیتکو
کفشور برنجی برنزی سیتکو
کفشور برنجی برنزی سیتکو