فهرست بستن

کفشور استیل|کفشور خطی|کفشور سرامیک خور

کفشور خطی زیردوشی سرامیکخور سوپاپ دار جاستایم

کفشور استیل خطی زیر دوشی سرامیکخور ابعاد 12*50 سانتی خروجی 2 اینچ یا 5 سانتیمتر سوپاپ دار

مناسب برای فضاهای حمام – سرویس های بهداشتی فضاهای لوکس — استاندارد اروپا

کفشور خطی زیردوشی سرامیکخور سوپاپ دار جاستایم
کفشور خطی زیردوشی سرامیکخور سوپاپ دار جاستایم
کفشور خطی زیردوشی سرامیکخور سوپاپ دار جاستایم
کفشور خطی زیردوشی سرامیکخور سوپاپ دار جاستایم

http://kafshoor.ir