کفشور بزرگ استیل اسکالیدر

  • 0

کفشور بزرگ استیل اسکالیدر

کفشور تمام استیل بزرگ اسکالیدر ابعاد 15*15 خروجی 2 اینچ دمپر دار

 

کفشور تمام استیل اسکالیدر

کفشور تمام استیل اسکالیدر


  • 0
کفشور استیل صنعتی بزرگ

کفشور استیل صنعتی

کفشور تمام استیل بزرگ صنعتی در ابعاد

20*20 خروجی 3 اینچ یا 70 میلیمتر

20*20 خروجی 4 اینچ یا 100 میلیمتر

 

کفشور استیل صنعتی بزرگ

کفشور استیل صنعتی بزرگ