Category Archives: کفشور صنعتی

  • 0

کفشور بزرگ استیل اسکالیدر

کفشور تمام استیل بزرگ اسکالیدر ابعاد 15*15 خروجی 2 اینچ دمپر دار

 

کفشور تمام استیل اسکالیدر

کفشور تمام استیل اسکالیدر


  • 0

کف شور استیل ترموبل

کفشور تمام استیل ترموبل پیچی تخت مناسب برای قسمت هایی که فضای کفسازی کم می باشد

ابعاد 15*15 خروجی 4 اینچ

 

کفشور استیل ترموبل پیچی

کفشور استیل ترموبل پیچی