محصولات

همه ی محصولات

گاتر گریل پلیمری عرض 13

گاتر چیست

Tags : 

جهت جمع آوری و هدایت آب های سطح و کف بهترین گزینه آب راه هایی هستند که بصورت خطی نصب می شوند و آب و مایعات کف را به سمت خروجی مورد نظر هدایت میکنند. نام این آب راه ها را گاتر و یا کانال گریل پیش ساخته می نامند که در قسمت های مهمی

Read More
گریتینگ چدن گاتر چدنی عرض 20 سانتیمتر

گریتینگ|گاتر چدن

Tags : 

گریتینگ چدنی, گاتر عرض 15 سانتیمتر که جهت پیاده سازی درکنار هم نصب می شوند

Read More
گریتینگ چدنی گاتر چدنی

گریتینگ|گاتر چدن| گاتر پارکینگ| گاتر رمپ

Tags : 

گریتینگ چدنی, گاتر عرض 15 سانتیمتر که جهت پیاده سازی درکنار هم نصب می شوند

Read More
گریتینگ گاتر گالوانیزه

گریتینگ گالوانیزه| گاتر گالوانیزه

Tags : 

گریتینگ و گریل گالوانیزه ابعاد قابل ساخت  جهت استفاده در فضاهای صنعتی, شهری, ساختمانی, رمپ پارکینگ, شوفاژخانه ها و …  

Read More
گاتر گریل کانال و گریل پیش ساخته عرض 20ارتفاع 12سانتیمتر3

گاتر استیل|گریل استیل| کانال هدایت آب

Tags : 

گاتر و گریل استیل عرض 10 سانتیمتری با طول 50 سانتیمتری که در کنار هم پیاده می شوند گاتر و گریل استیل جهت استفاده در فضاهای آشپزخانه صنعتی, تراس (بالکنی), لابی, روف گاردن, و…  

Read More
گاتر گریل استیل عرض 13

گاتر استیل|گریل استیل| کانال گریل هدایت آب

Tags : 

گاتر و گریل استیل عرض 10 سانتیمتری با طول 50 سانتیمتری که در کنار هم پیاده می شوند گاتر و گریل استیل جهت استفاده در فضاهای آشپزخانه صنعتی, تراس (بالکنی), لابی, روف گاردن, و…  

Read More
گاتر گریل پیش ساخته استیل عرض 10 اسنتیمتر

گاتر استیل|گریل استیل| کانال هدایت آب

Tags : 

گاتر و گریل استیل عرض 10 سانتیمتری با طول 50 سانتیمتری که در کنار هم پیاده می شوند گاتر و گریل استیل جهت استفاده در فضاهای آشپزخانه صنعتی, تراس (بالکنی), لابی, روف گاردن, و…  

Read More
گاتر گریل گریتینگ استیل

گاتر و گریل استیل قابل ساخت

Tags : 

گاتر و گریل استیل جهت استفاده در فضاهای آشپزخانه صنعتی, تراس (بالکنی), لابی, روف گاردن, و… در عرض های 10 – 13 و 20 سانتیمتری همینطور قابل ساخت  

Read More
گریل استخری ABS

گریل استخری جنس ABS

Tags : 

گریل استخری جنس ABS ابعاد: عرض 18 – 20 – 25 – 30 سانتیمتری با رنگ پیش فرض سفید یخچالی (قابل سفارش در رنگ های متنوع)

Read More
کفشور استیل خطی زیردوشی سرامیکخور سوپاپ دار

کفشور استیل خطی|کفشور سرامیک خور

Tags : 

کفشور خطی زیردوشی سرامیکخور ابعاد 10*60 سانتیمتری سوپاپ دار خروجی 2 اینچ

Read More
کفشور خطی سرامیکخور 30 سانتیمتری سوپاپ دار

کفشور استیل|کفشور سرامیک خور|کفشور سرامیکی

Tags : 

کفشور استیل خطی زیردوشی سرامیکخور 10*30 سانتیمتری سوپاپ دار با کیفیت و استحکام بالا

Read More
کفشور استیل خطی 60 سانتی سوپاپ دار گریلی

کفشور استیل|کفشور خطی|کفشور سرامیکی

Tags : 

کفشور استیل خطی گریلی ابعاد 10*60 سانتیمتری سوپاپ دار با کیفیت و استحکام خوب

Read More
کفشور استیل خطی گریلی سوپاپ دار 30 سانتی

کفشور استیل|کفشور خطی

Tags : 

کفشور استیل گریلی خطی 10*30 سانتیمتری با کیفیت خوب

Read More
کفشور استیل خطی زیردوشی سرامیکخور استالیایی

کفشور استیل خطی زیردوشی

Tags : 

کفشور استیل خطی زیردوشی سرامیکخور 10*90 سانتیمتری ایتالیایی 2 حاله (سرامیکخور و گریل استیل)

Read More
کفشور خطی زیردوشی ایتالیایی 30سانتی سرامیکخور

کفشور استیل|کفشور سرامیک خور|کفشور خطی

Tags : 

کفشور استیل خطی زیردوشی سرامیکخور ابعاد  12*30 سانتیمتری ایتالیایی

Read More
کفشور استیل خطی زیر دوشی 50 سانتی

کفشور استیل|کفشور خطی زیر دوشی

Tags : 

کفشور خطی زیر دوشی ابعاد 10*50 سانتی سوپاپ دار جاستایم

Read More
کفشور استیل خطی جاستایم 30 سانتی

کفشور استیل|کفشور خطی

Tags : 

کفشور استیل خطی زیر دوشی ابعاد 10*30 سانتیمتری جاستایم سوپاپ دار

Read More
کفشور خطی زیر دوشی سوپاپ دار

کفشور استیل|کفشور خطی زیر دوشی

Tags : 

کفشور خطی زیر دوشی (shower drain) ابعاد 20*10 سانتیمتری سوپاپ دار خروجی 2 اینچ  

Read More
کفشور استیل تخت ریتا

کفشور استیل

Tags : 

کفشور استیل تخت ریتا ابعاد 10*10 خروجی 2 اینچ 4 تکه – دارای مدل های مات و براق  

Read More
کفشور تمام استیل سوپاپ دار جاستایم

کفشور استیل سوپاپ دار

Tags : 

کفشور استیل سوپاپ دار جاستایم ابعاد 10*10 خروجی 2 اینچ سوپاپ دار   در مدل های باران – مقطع  

Read More
کفشور استیل گرد

کفشور استیل سوپاپ دار جاستایم

Tags : 

کف شور استیل گرد سوپاپ دار جاستایم با قطر 12 سانتیمتر  

Read More
کفشور استیل میلانو, جکارو, رمئو

کفشور استیل قیمت مناسب

Tags : 

کفشور استیل جکارو, میلانو, رمئو ابعاد 10*10 خروجی 2 اینچ با قیمت مناسب  

Read More
کفشور استیل پلیمری

کفشور استیل پلیمری سیفون دار

Tags : 

کفشور استیل پلیمری سیفون دار ابعاد 11*11 سانتیمتر خروجی 2 اینچ سیفون دار بدون نیاز به کفسازی  

Read More
کفشور استیل سرامیکخور

کفشور سرامیک خور

Tags : 

کف شور سرامیکخور استیل ابعاد 10*10 خروجی 2و 3 اینچ ایتالیایی  

Read More
کفشور سرامیکخور سوپاپ دار

کفشور سرامیک خور سوپاپ دار

Tags : 

کفشور سرامیکخور سوپاپ دار جاستایم ابعاد 12.5*12.5 خروجی 2 اینچ سوپاپ دار

Read More
کفشور کروم جاستایم

کفشور فلزی جاستایم سوپاپ دار

Tags : 

کف شور کروم جاستایم سوپاپ دار 10*10 خروجی 2 اینچ سوپاپ دار (برنجی آبکاری کروم شده) در مدل های مشبک – مشجر – مورب  

Read More

کفشور سرامیک خور

Tags : 

کف شور سرامیکخور پلیمری11*11 سانتیمتر خروجی 4 اینچ با تبدیل به 2و3 اینچ  

Read More
کفشور برنجی سیتکو مستطیل

کفشور برنجی|کفشور طلایی

Tags : 

کفشور برنجی طلایی سیتکو سوپاپ دار مستطیل 10*15 خروجی 2 اینچ سوپاپ دار  

Read More
کفشور برنجی طلایی سیتکو

کفشور طلایی|کفشور برنجی

Tags : 

کفشور برنجی (برنزی) طلایی سیتکو ابعاد 10*10 خروجی 2 اینچ سوپاپ دار

Read More
کفشور طلایی کلاسیک

کفشور طلایی|کفشور برنزی|کفشور برنجی سوپاپ دار

Tags : 

کفشور طلایی جنس برنج طلایی شده ابعاد 10*10 خروجی 2 اینچ سوپاپ دار طرح کلاسیک (طرح گل)  

Read More
کفشور کروم آبکاری طلایی

کفشور طلایی سوپاپ دار

Tags : 

کفشورهای طلایی جنس کروم آبکاری طلایی شده ابعاد 10*10 خروجی 2 اینچ سوپاپ دار  

Read More
کفشور تمام استیل سوپاپ دار جاستایم

کفشور استیل سوپاپ دار جاستایم

Tags : 

کفشور تمام استیل جاستایم ابعاد 15*15 خروجی 2 اینچ سوپاپ دار  

Read More

کفشور استیل صنعتی|کفشور پارکینگی

Tags : 

کفشور تمام استیل ترموبل پیچی تخت مناسب برای قسمت هایی که فضای کفسازی کم می باشد ابعاد 15*15 خروجی 4 اینچ  

Read More
کفشور استیل صنعتی بزرگ

کفشور استیل صنعتی|کفشور بزرگ|کفشور پارکینگی

Tags : 

کفشور تمام استیل بزرگ صنعتی در ابعاد 20*20 خروجی 3 اینچ یا 70 میلیمتر 20*20 خروجی 4 اینچ یا 100 میلیمتر  

Read More
کفشور استیل بزرگ

کفشور استیل بزرگ|کفشور صنعتی|کفشور پارکینگی

Tags : 

کفشور تمام استیل بزرگ کارناوا در ابعاد 18*18 سانتیمتر خروجی 4 اینچ استیل مات(خش دار)  

Read More
کفشور چدنی

کفشور چدنی پارکینگی|کفشور صنعتی

Tags : 

کفشور چدنی پارکینگی با تحمل بار بالا مناسب برای فضاهای پارکینگ عمومی, صنعتی موتور خانه ها… در ابعاد : 15*15 خروجی 3 اینچ یا 70 میلیمتر 20*20 خروجی 4 اینچ یا 100 میلیمتر با رنگ اپوکسی

Read More

کفشور پارکینگی|کفشور صنعتی پلیمری

Tags : 

کفشور پارکینگی از جنس پلیمر فشرده و مقاوم در برابر فشار محوری لاستیک خودرو و قابلیت تحمل بار به اندازه هر محور 5 تن کفشور پارکینگی همراه با سیفون برای جلوگیری از ورود شن و ماسه و آشغال به داخل فاضلاب کفشور پلیمری پارکینگی در ابعاد: 20*20 خروجی 3 و  4 اینچ (70و100 میلیمتر)

Read More

کیفیت و قیمت محصولات ما را مقایسه کنید